SAU V? CÒI MA, B?C TH?M Vòng lo?i th? 3 World Cup 2022, FIFA  C?C K? ?U TIÊN ?TVN

Watch – SAU V? CÒI MA, B?C TH?M Vòng lo?i th? 3 World Cup 2022, FIFA C?C K? ?U TIÊN ?TVN

in 2022 FIFA World Cup Qatar/Videos

Sporati on FIFA World Cup 2022’s video summary and description

SAU V? CÒI MA, B?C TH?M Vòng lo?i th? 3 World Cup 2022, FIFA C?C K? ?U TIÊN ?TVN Sau khi v??t qua vòng lo?i th? hai, 12 ??i s? chia làm 2 b?ng t?i …

Video information

This FIFA World Cup 2022’s video is titled SAU V? CÒI MA, B?C TH?M Vòng lo?i th? 3 World Cup 2022, FIFA C?C K? ?U TIÊN ?TVN and credited to No2 Bóng ?á. Viewing time is 00:14:57, enjoy our fellow FIFA World Cup fans!

31 Comments

  1. Thái s?p ?? ,nhg ng??i Thái s? nhanh chóng ??ng d?y, VN s?p ?? không có th?y PAC thì v?nh vi?n ng? luôn,

  2. Bai binh luan vua roi rat dung. Tuyên viet nam ra dau truong chau luc nhu mot anh tan binh. Hoc hoi la chinh. Se dung trach thay va tro. Trach thay la mat ?i mot thu linh mai mai khong tim dau ra.

  3. thê tr?ng tài ch?i khó vi?t nam th? chúng mày ?ã làm ???c tích s? gì hay ch? n?i m?m b?c phét

  4. T?i sao không m?, hãy c? m? ?i! Nh?ng chi?n binh sao vàng. Ch?a ?á ?ã nh?n thua thì còn gì ?? m? ??c n?a.

  5. C?u th? VN mà nge ông này nói ch?c eo mu?n hát qu?c ca n?a.ko nge tiep s?c m?nh mà toàn ?i lùi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from 2022 FIFA World Cup Qatar

Go to Top