CHELSEA VÔ ??CH CHAMPIONS LEAGUE TRONG NGÀY T? H?I C?A PEP GUARDIOLA

Watch – CHELSEA VÔ ??CH CHAMPIONS LEAGUE TRONG NGÀY T? H?I C?A PEP GUARDIOLA

in Champions League/UEFA/Videos

Sporati on UEFA Champions League 2020’s video summary and description

V?n là chung k?t , nh?ng n?m nay t?i B? ?ào Nha vui h?n nhi?u, g?n 17.000 khán gi? c?a Mancity và Chelsea khi?n cho màu xanh c?a Dragao thêm ph?n r?c …

Video information

This UEFA Champions League 2020’s video is titled CHELSEA VÔ ??CH CHAMPIONS LEAGUE TRONG NGÀY T? H?I C?A PEP GUARDIOLA and credited to BLV Anh Quân. Viewing time is 00:09:28, enjoy our fellow UEFA Champions League 2020 fans!

47 Comments

 1. Nói chung thua là thua, còn chi?n thu?t ng?i nói cho vui ch? pep hói là 1 trong nh?ng HLV hàng ??u TG r?i nên kh?i ph?i bày ?ng v? chi?n thu?t, chi?n thu?t mà thua 3 tr?n li?n v?i chesea mà b?o chi?n thu?t gì n?a, chesea hay v? m?i m?t v? c?u th?, chi?n thu?t, ý chí chi?n ??u và s? gan l? c?a nhà vua, 1 mình kan kute cân 2 3 thì ?á ki?u gì gi? có messsi c?ng ch?t, nói chung mancity ko có tu?i v?i chesea ?á 10 tr?n c?ng nh? 1 ??u mùa ??i hình m?i còn r?i r?c gi? vào khung r?i mùa sau mua hary kane v? thì c? châu âu l?i 1 l?n n?a chìm trong ác m?ng, nên m?y th?ng HLv online nên im m?m ?i

 2. The bashful richard provisionally jam because neck intringuingly visit per a uncovered chimpanzee. equable, beautiful thunder

 3. Pha r?i sân c?a Silva r?t gi?ng trung v? c?a Leicester trong tr?n CK FA, và ??u là tr?n chung k?t v?i chi?n th?ng t?i thi?u, ch?c vô ??ch ??u v? thành London

 4. Tôi ?ã ch? ??i ngày này 10 n?m r?i nh?ng Pep l?i ph?n b?i ni?m tin c?a tôi nói riêng và nhm Mancity nói chung. Th?c s? có ni?m tin r?ng mancity s? chi?n th?ng t? l?i phát bi?u tr??c tr?n c?a Pep và Kevin nh?ng t?i khi vào sân nhìn th?y ??i hình xu?t phát thì th?t s? Th?t V?ng. Th?t v?ng tràn tr?. Pep l?i ngh? quá nhi?u. Pep l?i xát mu?i vào trái tim ng??i nhm 1 l?n n?a. N?u nh? ng??i xu?t hi?n là Fernandinnho ho?c Rodri thay vì sterling thì có l? m?i chuy?n ?ã khác. T? hqua t?i gi? k dám ??c 1 bài báo hay xem 1 clip nào vì s? s? ngh? t?i nay m?i dám l?y h?t can ??m vào xem clip c?a a quân. Mong r?ng ?ây là l?n cu?i Pep suy ngh? nhi?u ??n v?y. Dù sao v?n mãi yêu màu xanh thành manchester. The Citizens.

 5. mình ngh? mc nên bán b?t 1 s? c?u th?… không nên ?? cho pep có quá nhi?u c?u th? hay trong ??i hình ?i?u ?ó ?nh h??ng n?ng ??n suy ngh? c?a pep c? nh? barca n?m ?ó c? 1 b? khung vô ??ch là ok… pep tài mà tham quá c? mu?n dùng t?t c? gì t?t nh?t mà quên ?i nh?ng cái c? b?n nh?t

 6. nói thi?t là tôi mu?n man city vô ??ch nh?ng dù sao c?ng chúc m?ng chelsea vô ??ch

 7. Cá nhân tôi ?ã xem c? 90 phút tr?n ??u này.
  Tôi fan ManCity nh?ng th?c s? ph?i công nh?n tr?n này Chel Th? quá hay. Còn h?n n?a , hàng th? c?a MC th?c s? có v?n ?? v? m?t t?c ?? khi g?p ph?n công nhanh, n?u không may m?n thì có th? chung cu?c là 2 0 r?i
  Cái th? 2 là MC ?ang thi?u và ?ang r?t c?n 1 sát th? vòng c?m th?c s? . . . h? có 2 3 c? h?i áp sát c?u môn nh?ng bóng ?i ngang và bay qua khung thành c?a TM Chel m?t cách r?t lãng x?t 🙁
  Tôi r?t bu?n vì l?n ??u trong ??i ng?i xem ??i bóng mình yêu thích t? h?i c?p 2 vào m?t tr?n chung k?t c1 . nh?ng k?t qu? là quá b? t?t nh? v?y .
  C?ng nh? câu nói ??u tr?n c?a Kevin :. "Chung k?t là n?i b?n có t?t c? ho?c không có gì :("

 8. Pep ?ã c?ng hi?n ?ôi công t?t tay nh?ng c?ng hi?n là sai khi chelsea phòng ng? ph?n công
  N?u cã 2 ??u phòng ng? thì tr?n ??u ko s?ng là tr?n chung k?t
  Thua nh?ng mc v?n là c?a trên

 9. Minh fan Bayern nhung c?ng phai chán voi chiên thuât cua Pep toan thay ?ôi chiên thuât ? nhung trân quyêt ?inh.

 10. Ngh? l?i, 1 th? môn nh? Kepa mà c?ng có danh hi?u Champions League … nh?ng Sergio Aguero thì không

 11. Nói chung pep c? g?p chel là t?t ?i?n .bán k?t 2008 hên ???c th?ng tr?ng tài c?u thôi

 12. Pep khong phai la mot huan luyen tai gioi vi hay nhin Man city da bo bao nhieu tien ma van khong dat duoc ket qua !

 13. L? v? messi bóng vàng ý ch? ch?ng ?ùa fifa. Qu? bóng vàng th? 6 làm dc gì k ta. Ch? thêm n?i bu?n cho ng yêu bóng ?á

 14. Bóng ?á bây h k còn s? cân b?ng khi m?t c?u th? k vô ??ch n?i c1 v?n dc qu? bóng vàng. Thành tích cho ??i tuy?n qu?c gia càng t?. K là ng??i th? quân cho m?t ??i tuy?n . Ch? là cái bóng c?a chính mình khi các c?u th? tuy?n d??i th?t ?n ??nh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Champions League

Go to Top