TR?C TI?P ? VI?T NAM vs AUSTRALIA | FIFA WORLD CUP 2022 (HI?P 1)

Watch – TR?C TI?P ? VI?T NAM vs AUSTRALIA | FIFA WORLD CUP 2022 (HI?P 2)

in 2022 FIFA World Cup Qatar

Sporati on FIFA World Cup 2022’s video summary and description

B贸ng ?谩 360 | ? DONATE: * * unghotoi.com/football? * …

Video information

This FIFA World Cup 2022’s video is titled TR?C TI?P ? VI?T NAM vs AUSTRALIA | FIFA WORLD CUP 2022 (HI?P 2) and credited to B贸ng ?谩 360. Viewing time is 00:49:48, enjoy our fellow FIFA World Cup fans!

36 Comments

 1. Banh s煤t v? C?u m么n tr煤ng tay h?u v? sao vn ko ???c Pen v?y? C貌n Duy M?nh ? tr?n ? R?p tr煤ng m么ng v?n l锚n tay ko nguy hi?m l?i ph?t? L脿 sao

 2. Tr?n sau t?t nh?t cho th?ng ti?n Linh ? ngo脿i. V矛 b贸ng ?谩 hai tr?n v?a qua kh么ng tranh ch?p kh么ng l?y ???c b贸ng. H?t th?i m?i c? ?? 么ng s?i r?i. Gi? ph?i c?n l?n x?. K? thu?t

 3. Vi锚?t nam no?i phe?t quen r么?i c?? thua la? l么?i ta?i tro?ng ta?i,va? ?么?i ho kho?e,ho giai h?n mi?nh n锚?u th??ng thi? no?i phe?t tung tr??i ta ma?nh,ta kho?e ky? thu芒?t h?n ng???i,thua r么?i mi锚?ng nho ty? th么i na?o la? c么? g??ng r么?i th??i ko may goi la? t么?n c?t nh芒n d芒n de?p ?i ti锚?n ?锚 go?p ph芒?n c??u d芒n

 4. Ch谩n nh? ?谩 ? s芒n nh脿 m脿 c貌n b? th?ng Tr?ng t脿i
  thi锚n v?
  Vi?t Nam m矛nh lu么n lu么n ch?u thi?t th貌i

 5. X脿m d? s?…..u23 l脿 sao…… ti锚u ?? VN g?p 脷C m?i up 20h m脿…. c芒u like b?y b? h? ch??i cho….

 6. Nh? tr?n g?p ? r?p x锚 煤t v?y ..duy m?nh ?? b贸ng ch?m tay ..tr?ng.t脿i.?i xem var m?i th?i ..v?y sao kh么ng ki?n ?i ..gi? g?p 煤c ng??i.ta kh茅p ng??i v脿 xoay r?i ..b贸ng tr煤ng ph脿n kh茅p .bung qua tr煤ng tay ..v矛 t铆nh ???ng b贸ng ban ??u …ch? ai t铆nh tr煤ng qua tr煤ng l?i..tr?ng t脿i fifa vi?t nam.c貌n c么ng nh?n tr谩i b贸ng ?贸 kh么ng th?i..hu?ng g矛 .m?y th?ng t? phong cho m矛nh chuy锚n gia b贸ng ?谩 vn …nh? th?ng nh? thu?n . Ti?n ??o ch芒n g? 1 th?i ph??ng nam ..?煤ng l脿 chuy锚n gia ..chuy锚n gia nh?m. Ch锚 bai .v?y sao kh么ng th?ng n脿o d谩m l锚n n?m ??i vn ?? thu锚 ng??i kh谩c t?n ti?n v?y ..vn l脿 s? t?n k茅m.m脿 ..ch?ng l? ??i n脿o b? oan hay thua l脿 ?i ki?n sao ..v?y fifa sao ch?u n?i..th?ng th矛 nh?c n?m n脿y qua n?m.n? ..thua th矛 ?茅o th?y nh?c .mu么n ??i ..?茅o c贸 ?c l?n th? 2 ?芒u c?ng ..mong m?y tr?n c貌n l?i thua tan n谩t ..

 7. B贸ng ?谩 ?i sau ng??i ta ..m脿 th?ng n脿o n贸i c?ng gi?i ..m脿 ?茅o.th?y th?ng n脿o l脿m.n锚n h?n ..b贸ng ?谩 vn hi?nn th?y kh么ng ..c贸 1 gi?i .h?y kh么ng h?i 媒 ki?n ..c谩c 么ng b?u b? ti?n nu么i ??i c貌n kh贸 ch?u ..ch? l脿 bi?t n?p ti?n ?? ??i ?c ?谩 th么i..mu么n ??i ?i sau l脿 v?y

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from 2022 FIFA World Cup Qatar

Go to Top